Veiligheid

Uiteraard hebben wij veel aandacht voor veiligheid, niet alleen voor onszelf en ons personeel maar ook voor het milieu, omstanders en het bedrijf waar wij onze werkzaamheden verrichten. Ondanks het feit dat we wel doordacht, ordelijk, en systematisch te werk gaan krijgen we tijdens onze werkzaamheden te maken met diverse veiligheidsrisico’s. Deze risico’s kunnen op zeer korte maar ook op langere termijn gevaar opleveren voor mens en milieu. Om u een goed beeld te schetsen wat wij allemaal doen om deze risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken verdelen we de risico’s in 3 groepen, per groep geven we aan wat voor inspanningen we allemaal doen of hebben gedaan om de risico’s te beperken.

Algemene gevaren tijdens werkzaamheden.

Tijdens werkzaamheden kunnen zich allerlei relatief kleine gevaren zich voordoen, denk daar bij aan vallen van een ladder, struikelen over slangen, vallen in openliggende putten, beknellingen met handen of voeten tussen bijvoorbeeld putdeksels. Deze relatief kleine gevaren kunnen grote lichamelijke gevolgen hebben, denk daar bij aan gekneusde of gebroken ledematen, snijwonden of nog erger. Hieronder vindt u enkele risico beperkende maatregelen/uitrustingen die standaard aanwezig en beschikbaar zijn tijdens onze werkzaamheden.

 • Leidinggevende operator heeft certificaat VCA-leidinggevend
 • Helmen, veiligheidsbrillen, veiligheidslaarzen/schoenen, regenkledij, fluo-vesten, klimgordels
 • Modern en in goede conditie verkerend gereedschap
 • Fluo-pionnen, afzetlint
 • Bouwlampen (op accu)
 • Ladders
 • 4 zwaailampen op de wagen en 8 led werklampen rondom de wagen voor een goed zicht rondom de wagen zowel tijdens het rijden als tijdens de werkzaamheden rondom de wagen.
 • Akoestisch signaal indien men achteruit rijdt.

Gevaren tijdens werkzaamheden in besloten ruimten..

Het betreden van besloten ruimten brengt bepaalde risico’s met zich mee. Besloten ruimtes zijn onder andere riolen, rioolputten, pompgemalen, ontvangstkelders, silo’s, scheepsruimen, slibgistingstanks, slibhouders, gashouders, overstortputten, monsterputten, indikkers (afgedekt), ruimten met gasapparatuur, opslagtanks, kruipruimtes, mestkelders, giertanks, tankwagens etc. De gevaren die bij het betreden van deze besloten ruimtes optreden zijn verstikking door zuurstoftekort, vergiftiging door te hoge concentratie giftige gassen of dampen, explosie of brand bij vonkvorming tijdens te hoge concentratie explosieve stoffen. Daarom moeten er vóór het betreden van deze besloten ruimten altijd metingen zijn uitgevoerd naar:

 • De concentratie zuurstof (O2)
 • De concentratie waterstofsulfide (H2S)
 • De concentratie explosieve gassen (LEL)

Hieronder vindt u enkele risico beperkende maatregelen/uitrustingen die standaard aanwezig en beschikbaar zijn tijdens onze werkzaamheden in besloten ruimten.

 • Leidinggevende operator heeft certificaat meten gevaarlijke stoffen
 • Operator heeft certificaat veilig werken in riolen
 • Operator heeft certificaat persluchtmasker
 • Vol gelaatsmasker met perslucht aansluiting
 • Filterblok met luchtdrukremmer (persluchtaansluiting)
 • Zuurstofmeter (O2)
 • Waterstofsulfidemeter (H2S)
 • Explosieve gassenmeter (LEL)
 • Klimharnas en een driepoot met valbeveiliging en lier
 • Rioolafsluiters van diverse diameters

Milieu technische gevaren tijdens of na werkzaamheden.

Tijdens of na onze werkzaamheden kunnen er zich gevaren voordoen doordat we vaak werken met al dan niet gevaarlijke afvalstoffen. Elke al dan niet gevaarlijke afvalstof heeft zijn eigen (gevaarlijke) eigenschappen. Door onze jaren lange ervaring hebben we de juiste knowhow in huis om in samenspraak met onze opdrachtgever elke afvalstof volgens de huidige wetgeving, op een veilige en milieuvriendelijke manier te behandelen, te transporteren en te storten/verwerken.

Het afval dat we opzuigen bij onze klanten wordt afgevoerd naar erkende verwerkingsfirma’s, u ontvangt hiervan een attest. Als afvalstoffen ophaler zijn we erkend door Ovam en BIM en staan in de lijst van de door Aquafin erkende ruimers